Vergoedingen

Directe toegankelijkheid

Directe toegang (DTO) maakt oefentherapie voor iedereen rechtstreeks bereikbaar.

Sinds 2008 kunt u rechtstreeks naar de oefentherapeut Mensendieck zonder verwijzing van uw arts.

DTO geeft patiënten de vrijheid om zelf, op eigen initiatief en zonder tussenkomst van arts, een oefentherapeut in te schakelen. Dit geldt ook wanneer u door uw fysiotherapeut, logopedist, psycholoog, verloskundige, chiropractor of andere hulpverlener bent verwezen naar oefentherapie.

Vergoedingen

Wat de vergoeding van de therapie betreft is er onderscheid tussen chronische en niet-chronische aandoeningen. 

Niet chronische aandoeningen
Tot 18 jaar: met een basisverzekering worden maximaal 18 behandelingen vergoed. Vervolgens komt de vergoeding van de 19e behandeling uit de aanvullen verzekering. 
18 jaar en ouder: wanneer u een aanvullende verzekering heeft worden de behandelingen vergoed. Het aantal behandelingen welke vergoed wordt is afhankelijk van uw verzekeringspakket.

Chronische aandoeningen
Tot 18 jaar: met een basisverzekeringen worden alle behandelingen vergoed. 
18 jaar en ouder: vanuit de aanvullende verzekering worden de eerste 20 behandelingen vergoed, vanaf de 21e behandeling komt de vergoeding uit de basisverzekering.

Vindt hier een overzicht van de vergoedingen vanuit de beroepsvereniging van oefentherapeuten (VvOCM).
Het vergoedingenoverzicht van zorgverzekeraars vindt u hier

Opmerking:
Het eigen risico geldt voor zorg uit de basisverzekering, dus niet voor behandelingen uit uw aanvullende verzekering.

Bovendien geldt het eigen risico ook niet voor behandelingen uit de basisverzekering voor kinderen t/m 17 jaar.
Voor meer informatie over chronische aandoeningen en vergoedingen; kijk in uw polisvoorwaarden of neem contact op met uw zorgverzekeraar.http://www.vvocm.nl/Portals/1/Documents/Ledennieuws/Zorgverzekeraars/2014/Vergoedingenoverzicht%202015%20versie%204%20dec%202015.pdf

Tarieven

Wanneer u geen aanvullende verzekering heeft afgesloten voor fysiotherapie- en oefentherapie worden volgende tarieven gehanteerd:

Zitting oefentherapie Cesar (30 minuten): € 30,00
Screening DTO: € 14,00
Intake en onderzoek na screening: € 30,00
Intake en onderzoek na verwijzing: € 42,00
Eenmalig oefentherapeutisch onderzoek: € 50,00
Niet nagekomen afspraak (afmelden kan tot 24 uur van tevoren): € 22,50
Toeslag aan huis behandeling(incl. reiskosten): € 10,00