Kinderoefentherapie

Herkent u dit?

Mijn kind:

 • klaagt over veel hoofdpijn 
 • oogt onhandig
 • kan niet meekomen tijdens de schrijflessen
 • werkt ongeorganiseerd
 • kan niet stil zitten
 • vind gymmen en buitenspelen niet leuk
 • hangt overal tegen aan


Deze kenmerken zie veel bij kinderen die mogelijk een motorisch probleem hebben.Vaak wordt dit gezien in combinatie met frustratie  en/of clown gedrag. Dit komt voort uit de onmacht die ze voelen, en hun wens om onzekerheden te verbloemen.


Werkwijze Kinderoefentherapie

Elk kind ontdekt de buiten wereld door te doen, spelenderwijs oefent het kind de spieren, zintuigen, motoriek leert zo de omgeving om zich heen kennen.

Maar niet voor alle kinderen verloopt de motorische ontwikkeling vanzelfsprekend. Sommige kinderen hebben ondersteuning nodig om stappen te zetten in hun motorische ontwikkeling. Dit kan externe of interne oorzaken hebben, het doel is om te kijken waar het probleem ligt en het kind op voor hen het beste niveau te presteren.


Wat is Kinderoefentherapie

Kinderoefentherapie is een specialisatie binnen de algemene oefentherapie. Het  is speciaal gericht op het behandelen van kinderen die door welke reden dan ook achter blijven qua motoriek in vergelijking tot hun leeftijdgenoten.

Net als bij de algemene therapie, sluiten de oefeningen die tijdens de behandeling gedaan worden aan bij de dagelijkse praktijk, en de bijbehorende houdingen en bewegingen van het kind. Kinderen spelen het grootste deel van hun tijd, ze klimmen, springen, rennen, gooien met een bal, etc. Dit zijn zeer belangrijke en nuttige vaardigheden, die ze nodig hebben in hun verdere leven. Ook knippen, knutselen, plakken en schrijven, zijn van belang. Bij sommige kinderen gaat dit wat moeizamer dan bij andere kinderen. Vaak ontwijken ze deze taken, omdat ze weten dat ze het niet goed kunnen. Of, ze mogen soms niet meedoen met spelletjes. Beide zorgen ervoor dat de vaardigheden niet worden geoefend. Dat wil echter niet zeggen dat er niets aan gedaan kan worden. Het doel van de behandelingen is niet alleen de ontwikkeling van de vaardigheden, maar ook dat het kind weer plezier krijgt in de bijbehorende activiteiten.

Ook bij DCD (Developmental Coordination Disorder ) NLD (Non-verbal Learning Disabilities), ADHD en dyslexie, kan kinderoefentherapie begeleiding bieden. Met mijn aanpak probeer ik kinderen zo te stimuleren dat zij zich in de toekomst ook zonder hulp verder blijven ontwikkelen. Zo kunnen ze uiteindelijk makkelijker en beter mee komen met hun leeftijdsgenoten.


Waarom nu kinderoefentherapie

Oefentherapie Cesar gaat uit van het geheel. Dat houdt in dat niet alleen naar de motoriek van het kind, maar ook naar de omgeving en motivatie. Zo kan het zijn dat bij kinderen die moeite hebben met schrijven het probleem niet zo zeer alleen in de fijne motoriek te zitten, maar kan het zijn dat er een achterstand is in ander basismotoriek waardoor er niet voldoende basis gevormd kan worden voor het schrijven zelf.


Onderzoek

Wanneer er een vermoeden is van een motorisch probleem, kan er na een verwijzing van een huisarts, schoolarts of kinderarts een motorisch onderzoek worden gedaan. Tijdens dit onderzoek krijgt de therapeut inzicht in het motorische niveau van het kind. We maken gebruiken van de movement ABC en observaties. De volgende onderdelen van de motoriek worden bekeken:

 • Evenwicht
 • Grove motoriek
 • Oog-handcoordinatie
 • Fijne motoriek / schrijfmotoriek
 • Tijd/ ruimtelijke oriëntatie en lichaamsschema
 • Houding en beweging

Van het onderzoek wordt een uitgebreid verslag gestuurd naar huisarts en andere verwijzer(s).


Behandeling

Het kind ontwikkelt zijn motoriek in een bepaalde volgorde. Tijdens het oefenen van alle onderdelen moet rekening worden gehouden met de motorische ontwikkelingsfases en de specifieke problematiek van het kind.

Het kind wordt in het begin meestal één maal per week behandeld. Tijdens de behandeling wordt spelenderwijs de motoriek geoefend. Hierdoor wordt er bewegingservaring opgedaan. Door variatie aan te bieden, oplopend van eenvoudig naar complex en van grof naar fijn, oefent het kind zijn motorische vaardigheden. Door deze opbouw wordt er gewerkt aan zelfvertrouwen. Waardoor het bewegen vanzelfsprekender wordt, de achterstand langzaam verdwijnt en leeftijdsadequaat wordt.

Vergoeding
Bij kinderen onder 18 jaar worden de behandelingen door bijna alle zorgverzekeraars volledig vergoed, indien er sprake is van een aantoonbare motorische achterstand of participatieprobleem.


Werken aan doelen
van de omgeving en het KIND!!       

-  Plezier  -  Belevingswereld  -  Zelfbeeld  - Uniek  -